Departament Legalizacji Pobytu

Dyrektor: Agata Ewertyńska

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Rzesoś-Radzka

E-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

Informacje dla cudzoziemców dotyczące legalizacji pobytu, zobowiązań do powrotu oraz wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany:

Tel.: (47) 721 75 75

ZAPISY NA PRZEGLĄD AKT SPRAWY PROWADZONEJ W DEPARTAMENCIE LEGALIZACJI POBYTU REALIZOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ SYSTEM KOLEJKOWY POD ADRESEM: rezerwacja.udsc.gov.pl.