Contact

  • Telephone information on foreigners’ issues dealt with by the Office for Foreigners are available at +48 47 721 75 75. The number is available on business days from 9:00 to 15:00.

  • Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt, pracę oraz rejestracją zaproszeń dla cudzoziemców są realizowane przez wydziały spraw cudzoziemców oraz wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. W przypadku pytań związanych z tego typu postępowaniami należy kontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim. Dane kontaktowe można znaleźć TUTAJ.