9 maja 2017

Efektywne zarządzanie migracjami – konferencja

Urząd do Spraw Cudzoziemców zorganizował konferencję podsumowującą projekt „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podczas spotkania omówiono przeprowadzone działania, których adresatami były instytucje, społeczeństwo oraz migranci.

Konferencję otworzyły wystąpienia Rafała Rogali, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Anny Rostockiej, Dyrektor Biura IOM oraz Guido Beltraniego, Dyrektora Biura Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. Następnie zaprezentowano inicjatywy zrealizowane w ramach projektu m.in.: szkolenia dotyczące migracji i rozwoju oraz kompetencji międzykulturowych, warsztaty z orientacji kulturowej czy też wzmocnienie platformy współpracy między migrantami a polskimi instytucjami.

Projekt przyczynił się również do pogłębienia współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Szwajcarią w dziedzinie zarządzania migracją. Zorganizowane wizyty studyjne w Polsce oraz Szwajcarii umożliwiły wzajemną wymianę informacji i doświadczeń. Przedstawiciele różnych polskich instytucji i organizacji mieli okazję odwiedzić Szwajcarię oraz zapoznać się ze szwajcarskimi metodami i doświadczeniami w zarządzaniu migracjami na różnych poziomach.

Całkowity budżet projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” wyniósł 6,1 mln zł, z czego 85 proc. stanowiło dofinansowanie strony szwajcarskiej.