28 lutego 2018

Zmiany w sposobie składania wniosków i pism

Od 1 marca 2018 r. wszystkie wnioski o wydanie lub wymianę karty pobytu i genewskiego dokumentu podróży należy wysyłać pocztą na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Departament Postępowań Uchodźczych, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa. Dokumenty można również złożyć osobiście w Punkcie Podawczym przy ul. Taborowa 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15). Nie będzie już możliwe złożenie wniosku w recepcji.

Po weryfikacji i opracowaniu wniosku cudzoziemiec zostanie wezwany do złożenia odcisków linii papilarnych i uzupełnienia ewentualnych braków formalnych w złożonym wniosku. Pismo zostanie wysłane drogą pocztową na adres podany we wniosku.

W celu sprawdzenia stanu realizacji dokumentu oraz umówienia się na odbiór dokumentu prosimy o kontakt pod nr telefonu 0 22 60 156 63.