11 marca 2020

Zmiany w pracy urzędu

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Urząd do Spraw Cudzoziemców m.in. odwołuje przeglądy akt administracyjnych oraz skraca pracę Punktu Obsługi Cudzoziemców.

Odwołane zostają wszystkie przeglądy akt administracyjnych umówione na dni 12-31 marca 2020 r. Każda z osób, której dotyczy ta informacja zostanie mailowo poinformowana o nowym terminie przeglądu akt.

Do końca marca Punkt Obsługi Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 będzie czynny w godzinach 10.00 – 14.00. Prosimy także o ograniczenie wizyt osobistych, które nie są absolutnie konieczne i zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Kolejna wizyta w gabinecie lekarskim przy ul. Taborowa 33 jest możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu wizyty pod numerem: 22 60 175 43.

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, którzy ubiegają się o wydanie lub wymianę Karty Pobytu lub Genewskiego Dokumentu Podróży proszeni są o osobiste wizyty w urzędzie tylko w sytuacji posiadania pisemnego wezwania. Dokument ten potwierdza przyjęcie wniosku i informuje o terminie złożenia odcisków linii papilarnych.

W ośrodkach dla cudzoziemców odwołano wszelkie zajęcia grupowe a mieszkańcom placówek zalecono unikania dużych zgromadzeń ludzkich. Wizyta w punktach medycznych działających w  ośrodkach dla cudzoziemców  jest możliwa wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Dla pracowników ośrodków zorganizowano spotkanie o charakterze informacyjno – edukacyjnym, związane z metodami zapobiegania zakażeniu koronawirusem.

Ponadto w urzędzie i ośrodkach dla cudzoziemców udostępniono środki do dezynfekcji rąk (dla pracowników i klientów) oraz przekazano najważniejsze informacje dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

Pracownicy urzędy zostali poinformowani o możliwościach skorzystania z zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem do lat 8 oraz wykonywania pracy zdalnej.

Przypominamy również o możliwości kontaktu z urzędem drogą pisemną, za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie.