6 lipca 2021

Zmiana zasad obsługi klientów w okienku nr 3

Informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa zmieniły się zasady obsługi interesantów w okienku nr 3.

Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa oraz innych osób, w celu złożenia odcisków linii papilarnych do dokumentów oraz odebrania gotowych kart pobytu i genewskich dokumentów podróży wprowadzone zostały zapisy na konkretny dzień oraz godzinę. Oznacza to, że w okienku nr 3 przyjmowane będą jedynie osoby wcześniej umówione. Osoby spoza listy nie zostaną obsłużone.

Osoby aktualnie ubiegające się o wydanie nowych dokumentów, o terminie pobrania odcisków linii papilarnych poinformowane będą wezwaniem, wysłanym na adres podany w złożonym wniosku.

Pozostałe osoby, chcące odebrać swoje już gotowe dokumenty, prosimy o kontakt mailowy (dpu.udsc@udsc.gov.pl) lub telefoniczny (tel. 47 721 75 75) w celu ustalenia terminu.