1 stycznia 2016

Zmiana formularza wniosku na pobyt czasowy

Zgodnie z opublikowanym 30 grudnia 2015 roku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 2314), zmianie uległ wzór formularza wniosku o udzielnie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Wspomniane rozporządzenie, które wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku dodatkowo wprowadza dwa nowe załączniki do wyżej wymienionego formularza wniosku.

Nowy formularz wniosku wraz z załącznikami obowiązuje wszystkich cudzoziemców ubiegających się o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy od 1 stycznia 2016 r.

W przypadku wysłania wniosku o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy za pośrednictwem poczty decydujące znaczenie będzie miała data wpływu wniosku do urzędu wojewódzkiego.