9 maja 2016

Zmiana adresu korespondencyjnego Urzędu

W związku z reorganizacją w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców od 1 stycznia 2016 roku zmianie uległ adres korespondencyjny Urzędu.

Biuro Podawcze Urzędu jest obecnie zlokalizowane pod nowym adresem:
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Zmiana nie dotyczy kwestii związanych z zobowiązaniami finansowymi.