7 października 2015

Złote wachlarze 2015

Mobilność ludzka stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw. Obecnie ponad 230 milionów ludzi na świecie to migranci. W obecnej sytuacji międzynarodowej, tematyka migracyjna oraz kwestia wspierania integracji migrantów nabiera szczególnego znaczenia.

Migracje to wachlarz ludzkich doświadczeń – życiowych wyborów, zysków i strat związanych z emigracją. To także wachlarz wyzwań, związanych chociażby z integracją imigrantów, oraz wachlarz korzyści – ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych.

Konkurs Złote Wachlarze powstał po to, aby uhonorować tych, którzy takie działania w Polsce już podejmują i tym samym przyczyniają się do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Celem konkursu jest wyróżnienie osoby oraz instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Konkurs Złote Wachlarze organizowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w ramach projektu “Zwiększanie efektywności  zarządzania migracjami w Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz w ulotce poniżej oraz na stronie www.złotewachlarze.pl.

Źródło: IOM