8 listopada 2016

Zezwolenia pobytowe dla cudzoziemców w UE

Trzeci rok z rzędu Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich. W 2015 r. otrzymało je od Polski blisko 542 tys. osób, ok. 21 proc. wszystkich w Europie – wynika z danych Eurostatu. Najwięcej dokumentów pobytowych w Polsce wydano w związku z pracą.

Dane opublikowane przez Eurostat dotyczą cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej i obejmują zezwolenia pobytowe (w tym wizy długoterminowe – powyżej 3 miesięcy) wydane po raz pierwszy. Polska jest europejskim liderem w liczbie dokumentów wydanych z powodu chęci podjęcia pracy przez imigrantów – 375 tys., czyli 53 proc. wszystkich zezwoleń związanych z pracą wydanych w UE. Głównym państwem pochodzenia osób, które uzyskały zezwolenia w Europie jest Ukraina (500 tys., 19 proc. wszystkich w Europie) – 86 proc. z nich (430 tys.) wydano w Polsce. Na drugim i trzecim miejscu pod względem liczby otrzymanych zezwoleń w naszym kraju byli Białorusini (75 tys.) i Mołdawianie (8 tys.).

Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest otwarta na migrantów. Potwierdzają to również nasze krajowe statystyki. Rok 2016 będzie zapewne kolejnym rekordowym ponieważ obywatele Ukrainy otrzymali już blisko milion wiz, a coraz więcej z nich chce zostać w Polsce na dłużej. Jest to legalna i bezpieczna migracja, mająca charakter uzupełniający względem potrzeb rynku pracy – podsumował Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

udsc1

Najwięcej zezwoleń pobytowych w UE wydała Wielka Brytania (633 tys.), a kolejne pozycje (po Polsce) zajmują: Francja (227 tys.), Niemcy (195 tys.), Hiszpania (193 tys.) i Włochy (179 tys.). Łącznie wszystkie państwa członkowskie wydały 2,6 mln zezwoleń, o 12 proc. więcej niż w 2014 r. Poza Ukrainą innymi najliczniejszymi ojczyznami imigrantów są: Stany Zjednoczone (262 tys.), Chiny (167 tys.), Indie (136 tys.) i Syria (104 tys.).

Obywatele Ukrainy dominują przy zezwoleniach wydanych w związku z pracą (75 proc. w zezwoleń w UE dla Ukrainy). Zezwolenia wydane w związku z edukacją są zdominowane przez obywateli Chin, natomiast obywatele Maroka i Indii korzystają z największej liczby zezwoleń w ramach łączenia rodzin.

Eurostat jest urzędem statystycznym Unii Europejskiej. Pełny raport na temat zezwoleń pobytowych wydanych w UE dla obywateli państw trzecich można znaleźć na stronie: ec.europa.eu/eurostat/.