20 listopada 2017

Zezwolenia pobytowe dla cudzoziemców w 2016 r.

Polska jest europejskim liderem pod względem liczby wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza UE) wydanych w związku z pracą. Według danych Eurostatu w 2016 r. takie dokumenty w Polsce otrzymało 494 tys. osób, co stanowi 58 proc. wszystkich zezwoleń związanych z pracą wydanych w UE. Najczęściej do Polski przybywają obywatele Ukrainy.

Dane opublikowane przez Eurostat dotyczą cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej i obejmują zezwolenia pobytowe (w tym wizy długoterminowe – powyżej 3 miesięcy) wydane po raz pierwszy. Czwarty rok z rzędu Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych tego typu dokumentów. W 2016 r. otrzymało je 586 tys. osób, czyli ok. 17,5 proc. wszystkich wydanych w Europie.

Głównym państwem pochodzenia osób, które uzyskały zezwolenia na pobyt w Europie jest Ukraina (589 tys. – 18 proc. wszystkich w Europie) – 87 proc. z nich (513 tys.) wydano w Polsce. Na drugim i trzecim miejscu pod względem liczby otrzymanych zezwoleń w naszym kraju byli Białorusini (28 tys.) i Mołdawianie (8 tys.).

Najwięcej zezwoleń pobytowych w UE wydała Wielka Brytania (866 tys.), a kolejne pozycje (po Polsce) zajmują: Niemcy (505 tys.), Francja (235 tys.) i Włochy (222 tys.). Łącznie wszystkie państwa członkowskie wydały 3,4 mln zezwoleń, o 28 proc. więcej niż w 2015 r. Poza Ukrainą innymi najliczniejszymi ojczyznami imigrantów są: Syria (348 tys.), Stany Zjednoczone (251 tys.), Indie (198 tys.) i Chiny (196 tys.).

Obywatele Ukrainy dominują przy zezwoleniach wydanych w związku z pracą (83 proc. zezwoleń w UE dla Ukrainy). Kategoria dokumentów wydanych w związku z edukacją jest zdominowana przez obywateli Chin, natomiast obywatele Maroka korzystają z największej liczby zezwoleń w ramach łączenia rodzin.

Eurostat jest urzędem statystycznym Unii Europejskiej. Pełny raport na temat zezwoleń pobytowych wydanych w UE dla obywateli państw trzecich można znaleźć TUTAJ.