6 sierpnia 2015

Infolinia dla obywateli Ukrainy

Nasz krok został podyktowany niewielką oraz systematycznie zmniejszającą się aktywnością infolinii.

Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu od 7 sierpnia jej działania. Wszelkie informacje, także dotyczące obywateli Ukrainy będą udzielane pod zwykłymi numerami telefonów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z nami.

Przypominamy, że infolinia została uruchomiona w grudniu 2014 roku w związku z sytuacją na Ukrainie. W celu zapewnienia lepszego dostępu do informacji, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców uruchomione zostały numery telefonów, pod którymi udzielano informacji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców, procedury nadawania statusu uchodźcy oraz świadczeń pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.