31 sierpnia 2021

Zasady bezpośredniej obsługi klientów

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu złożenia odcisków linii papilarnych oraz odebrania kart pobytu i genewskich dokumentów podróży wprowadzone zostały zapisy na konkretny dzień oraz godzinę. W okienku nr 3 przy ul. Taborowej 33 przyjmowane będą jedynie osoby wcześniej umówione.

Osoby aktualnie ubiegające się o wydanie nowych dokumentów, o terminie pobrania odcisków linii papilarnych poinformowane będą wezwaniem, wysłanym na adres podany w złożonym wniosku. Wezwanie należy okazać podczas wizyty w urzędzie.

Pozostałe osoby chcące odebrać gotowe dokumenty, prosimy o kontakt mailowy (dpu.udsc@udsc.gov.pl) lub telefoniczny (tel. 47 721 75 75) w celu ustalenia terminu. Do Urzędu wpuszczane są tylko osoby umówione na dany dzień i konkretną godzinę. Nie ma możliwości dłuższego oczekiwania w holu urzędu.

Ponadto, jeśli w ciągu 14 dni poprzedzających przyjazd do urzędu wystąpiły:

– duszności i kłopoty z oddychaniem,

– kaszel,

– bóle mięśni i objawy przeziębieniowe,

– podwyższona temperatura,

– kontakt z osobą z podejrzeniem lub stwierdzeniem zakażeniem koronawirusem,

– kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie i/lub jest Pan/Pani objęty/a obowiązkową kwarantanną bądź miał/a potwierdzone zakażenie koronawirusem,

prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 47 721 75 75) lub mailowy (dpu.udsc@udsc.gov.pl). W takiej sytuacji spotkanie w celu odebrania dokumentu lub pobrania odcisków palców przełożone zostanie na inny termin.

Klienci Urzędu do Spraw Cudzoziemców są obsługiwani z zachowaniem następujących zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

  1. Przy wejściu do budynku każdej osobie zostanie zmierzona temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38°C) osoba nie zostanie obsłużona.
  2. Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, ewentualnie odzieży lub jej części.
  3. Każda osoba ma obowiązek nałożenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk (także rękawiczek, w których przyszła do urzędu).
  4. Osoby bez zakrytej twarzy oraz zdezynfekowanych rąk/rękawiczek nie zostaną obsłużone.
  5. W sali obsługi może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. Liczba osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony.
  6. Wszystkie osoby są obowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony.

Czytaj także:

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów

Epidemia koronawirusa