27 lipca 2016

Zapytanie ofertowe na projekt dla uczniów

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje udzielenie zamówienia na opracowanie pakietów scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w zakresie aspektów praktycznych, kulturowych i prawnych migracji, mających na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat różnorodności świata i zjawisk w nim zachodzących ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu migracji.

Opracowane scenariusze i pomoce dydaktyczne mają za punkt wyjścia obrać przyrodzoną godność ludzką, opierać się na aktualnym stanie nauki i w sposób pozbawiony stereotypów przekazywać uczniom wiedzę na temat zjawiska migracji, różnorodności kulturowej i językowej oraz wskazywać źródła pozyskiwania rzetelnych informacji na ten temat. Scenariusze muszą uwzględniać aktualną sytuację migracyjną na świecie, w Europie i w Polsce.

Oferty można składać do 22 sierpnia 2016 roku. Natomiast termin wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczono na 31 października 2016 roku.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszym BIP.

Działanie jest realizowane w ramach projektu KIK/75 „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.