24 lutego 2021

Zaproszenie dla cudzoziemca – nowy formularz

Od 24 lutego br. obowiązuje nowy formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2347).

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego  cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu w Polsce (w tym zakwaterowania i wyżywienia) oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Do pokrycia wskazanych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca zobowiązuje się zapraszający.

Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski. Dokument ten może zostać przedstawiony w trakcie ubiegania się o wizę lub podczas kontroli granicznej.

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca należy wystąpić do wojewody z odpowiednim wnioskiem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej:

Baza pytań i odpowiedzi

Cudzoziemcy w Polsce po 2020 r.

Materiały do nauki języka polskiego

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców