15 czerwca 2021

Zapraszamy na płatne staże

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych płatnych staży w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego. Proponowane wynagrodzenie wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Warunki zatrudnienia:

  • czas: 3 miesiące, z możliwością przedłużenia;
  • wynagrodzenie: 3000 zł brutto miesięcznie (umowa zlecenia);
  • miejsce odbywania stażu: Warszawa, ul. Taborowa 33.

Zakres zadań:

  • przyjmowanie do wysłania korespondencji z komórek organizacyjnych urzędu;
  • przygotowywanie do wysłania korespondencji Departamentu Legalizacji Pobytu;
  • przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Wymagania:

  • umiejętności komunikacyjne;
  • dobra organizacja pracy;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o przesłanie CV i oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego na adres: kariera@udsc.gov.pl z tytułem maila „Staż w WOK DPU”.

Pracownicy urzędu skontaktują z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-175-62.

Czytaj także:

Praca w UdSC