25 lutego 2015

Zamknięcie ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie

Z dniem 23 marca 2015 r. zostanie zamknięty ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Lublinie. Jednakże ze względu na chęć zapewnienia małoletnim cudzoziemcom sprawnego kontynuowania realizacji obowiązku szkolnego, mieszkańców przeniesiono do wybranych miejsc pobytu już w lutym.
Powodem zamknięcia obiektu jest fakt, że podmiot świadczący do tej pory usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia cudzoziemców na rzecz Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zrezygnował z dalszej współpracy (zachowując termin wypowiedzenia oraz inne warunki zawarte w umowie dotyczącej prowadzenie ośrodka).
W związku z zamknięciem placówki cudzoziemcom zaproponowano możliwość zakwaterowania w innych ośrodkach na terenie kraju lub skorzystanie ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP. Część osób skorzystała z ostatniej formy świadczeń i zamieszka poza ośrodkami, przeważnie w Lublinie i okolicach, ale także w Gdańsku. Reszta mieszkańców z likwidowanej placówki została przeniesiona do wybranych przez siebie ośrodków, głównie do Łukowa, Białegostoku i Lininia koło Góry Kalwarii.
Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnił transport osób oraz pomoc w przewiezieniu rzeczy osobistych należących do cudzoziemców. Wszystkim dzieciom, które rozpoczną naukę w nowych placówkach szkolnych zakupione zostaną nowe podręczniki i materiały edukacyjne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe, które od wielu lat współpracowały z ośrodkiem, zostały poinformowane o konieczności jego zamknięcia w styczniu br.. Kierownictwo Urzędu spotkało się również z Prezydentem Lublina oraz Wojewodą Lubelskim, którzy zapewnili o chęci ponownego goszczenia ośrodka na terenie miasta oraz o gotowości wsparcia cudzoziemców, którzy zdecydowali się na pozostanie w Lublinie i okolicach. Podobne zapewnienia złożyli wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Lublinie, którzy od dawna byli obecni w życiu lubelskiego ośrodka i jego mieszkańców.