13 kwietnia 2021

Wzrasta liczba Białorusinów osiedlających się w Polsce

Liczba obywateli Białorusi posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 30 tys. osób. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa ta wzrosła o ok. 50 proc. Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka.

Z nieco ponad 30 tys. obywateli Białorusi posiadających ważne karty pobytu, ok. 64 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią nieco ponad 11 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 25 proc. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 16,9 tys. osób (55 proc.), w porównaniu do 13,5 tys. kobiet.

Rozmieszczenie terytorialne Białorusinów osiedlających się w Polsce jest nierównomierne. Najczęściej wybieranymi regionami są województwa: mazowieckie – 34 proc. osób, podlaskie – 20 proc., lubelskie – 8 proc., pomorskie – 7 proc. oraz małopolskie – 6 proc.

Większość – nieco ponad 20 tys. Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały. Podstawą ich wydania było głównie posiadanie polskiego pochodzenia, w tym Karty Polaka. Systematycznie rośnie także liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Obecnie takie dokumenty posiada prawie 10 tys. obywateli Białorusi. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – ok. 70 proc. spraw.

Od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi, wzrosła również liczba osób ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Od sierpnia 2020 r. do końca marca 2021 r. tego typu wnioski złożyło ponad 630 Białorusinów.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

Czytaj więcej:

Baza pytań i odpowiedzi

Cudzoziemcy w Polsce po 2020 r.

Ochrona międzynarodowa w 2020 r.

Materiały do nauki języka polskiego

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców