6 lipca 2018

Współpraca ze szwajcarskim urzędem migracyjnym

Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wizytę w Polsce odbył Mario Gattiker, sekretarz stanu w szwajcarskim urzędzie migracyjnym (State Secretariat for Migration). Głównymi punktami pobytu były spotkania w Terespolu i Białej Podlaskiej.

Szwajcarska delegacja odwiedziła przejście graniczne w Terespolu, a następnie recepcyjny ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej oraz budynek filtra epidemiologicznego. Podczas spotkań rozmawiano m.in. o obecnej sytuacji migracyjnej w Polsce i Szwajcarii oraz dalszej współpracy urzędów. Dyskutowano także o możliwościach współdziałania z państwami Grupy Wyszehradzkiej w ramach Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response Mechanism – MCRM).

Współpraca Urzędu do Spraw Cudzoziemców i szwajcarskiego urzędu migracyjnego (State Secretariat for Migration) została zapoczątkowana podpisaniem porozumienia o współpracy w 2014 r. W ramach wymiany doświadczeń przedstawiciele obydwu instytucji odbyli wizyty studyjne w PolsceSzwajcarii. UdSC realizował także projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.