21 listopada 2017

Współpraca z niemieckim urzędem migracyjnym

Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców spotkał się w Warszawie z Juttą Cordt, Prezydent Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF). Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji migracyjnej oraz współpracy obu instytucji.

W trakcie spotkania omówiono obecną sytuację migracyjną w Polsce, Niemczech oraz Europie. Dyskutowano także o dalszej współpracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców, która została zapoczątkowana podpisaniem Porozumienia o współpracy w 2012 r. Koordynacja działań jest szczególnie istotna w zakresie postępowań dublińskich, gdyż większość cudzoziemców składających w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową udaje się następnie do Niemiec. W celu zapewnienia dobrej współpracy przy UdSC pracuje niemiecki oficer łącznikowy.

Niemiecki Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) jest centralnym urzędem odpowiedzialnym za przeprowadzanie procedur uchodźczych. Instytucja działa pod zwierzchnictwem niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych.