27 kwietnia 2017

Współpraca z Fińską Służbą Migracyjną

Delegacja z Finlandii odbyła trzydniową wizytę w Polsce zorganizowaną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. W trakcie pobytu przedstawiciele Fińskiej Służby Migracyjnej odbyli spotkania w Warszawie, Terespolu, Białej Podlaskiej oraz Białowieży.

Wizytę studyjną zorganizowano w ramach porozumienia o współpracy dotyczącej legalnej migracji, ochrony międzynarodowej oraz systemów informatycznych. Delegacja Fińskiej Służby Migracyjnej odwiedziła przejście graniczne w Terespolu, gdzie składanych jest najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Następnie zaprezentowano recepcyjny ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej oraz budynek filtra epidemiologicznego.

W trakcie spotkań pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców omówili aktualne statystyki dot. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oraz planowane zmiany w procedurach uchodźczych. Dyskutowano także o polskich rozwiązaniach w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Istotne były również rozmowy na temat możliwości bliższej współpracy między polskim i fińskim urzędem migracyjnym w zakresie wizyt studyjnych czy rozwoju systemów informatycznych.