31 sierpnia 2017

Współpraca z maltańskim urzędem migracyjnym

Martine Cassar, Komisarz ds. Uchodźców w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Malty odbyła wizytę w Polsce zorganizowaną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Głównym punktem pobytu były spotkania w Białej Podlaskiej i wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie procedur uchodźczych.

Wizyta maltańskiego Komisarza ds. Uchodźców odbyła się na zaproszenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Podczas spotkania w Warszawie przedstawiciele UdSC omówili aktualne statystyki dot. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Dyskutowano także o polskich rozwiązaniach w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy.

W Białej Podlaskiej zaprezentowano recepcyjny ośrodek dla cudzoziemców oraz budynek filtra epidemiologicznego, który rozpoczął działalność w kwietniu br. Ostatnim punktem wizyty było oprowadzenie po strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców prowadzonym przez Straż Graniczną.