5 września 2016

Aktualna sytuacja migracyjna – współpraca Polski i Grecji

W Atenach odbyło się spotkanie Jakuba Skiby, Sekretarza Stanu w MSWiA z Ioannisem Mouzalasem, Ministrem ds. Polityki Migracyjnej Republiki Greckiej. Głównym tematem rozmów była aktualna sytuacja migracyjna w Grecji i regionie oraz wpływ kryzysu na kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Polska delegacja odwiedziła także ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców w Elaionas (Ateny).

Przedstawiciele obu rządów rozważali możliwości dalszego zaangażowania polskich służb w walkę z kryzysem migracyjnym. Aktualnie Polska udziela znacznego wsparcia Republice Greckiej poprzez oddelegowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Od lutego br. UdSC zaangażował do pracy w Grecji 33 osoby, które prowadzą działania w zakresie procedur uchodźczych dotyczących migrantów napływających do Grecji.

Podczas rozmów poruszono także kwestie współpracy polsko-greckiej w zakresie spraw wewnętrznych. Minister Jakub Skiba podkreślił, że Polska jest bardzo zainteresowana kontynuowaniem współpracy ze służbami greckimi. Każdego roku duża grupa Polaków odwiedza Grecję w celach turystycznych, zaś zapewnienie im bezpieczeństwa leży w interesie obu krajów.

W wizycie w Atenach wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straży Granicznej.