9 lipca 2015

Wspólna polityka azylowa UE

Pod patronatem Ambasady Polskiej w Berlinie, Fundacji BMW i Instytutu Francuskiego w Niemczech 7 lipca w Magdeburgu odbył się panel dyskusyjny dotyczący wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli Tomasz Cytrynowicz z UdSC, Pascal Brice, Dyrektor Generalny francuskiego Urzędu do Spraw Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców oraz  Martin Patzelt, poseł Bundestagu.

Dyskutanci opisali krótko sytuację dotyczącą ochrony uchodźców we Francji, Niemczech i Polsce oraz zastanawiali się nad perspektywą rozwoju wspólnej polityki Unii w zakresie ochrony uchodźców w szczególności w kontekście Europejskiej Agendy Migracyjnej oraz dramatycznych losów uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Wiele uwagi poświęcono wartościom z których wyrasta europejska wspólnota, w tym humanitaryzmowi. Uczestnicy zgodzili się, że sytuacja dotycząca ochrony uchodźców wymaga solidarnego reagowania wszystkich członków Unii, jednak podkreślili, że proponowane działania powinny dążyć do rzeczywistego rozwiązywania problemów związanych z napływem uchodźców i brać pod uwagę zarówno specyfikę państw przyjmujących jak i potrzeby samych uchodźców. W związku z tym wymagana jest rzeczowa i przemyślana dyskusja, a jednocześnie działania mające na celu rzetelne informowanie o zjawisku uchodźctwa, zwalczanie związanych z nim mitów oraz kreowanie pozytywnych postaw wobec tych, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej.