13 listopada 2019

Wsparcie dla cudzoziemców w procedurze uchodźczej

Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje projekt dodatkowego wsparcia materialnego i edukacyjnego dla obcokrajowców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Celem inicjatywy jest m.in. dalsza poprawa warunków pobytowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych oraz poszerzenie programu pedagogicznego i nauki języka polskiego.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla najmłodszych dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez urząd. Kursy języka polskiego zostały wzbogacone o zajęcia przygotowawczo-wyrównawcze dla dzieci mających rozpocząć naukę w szkołach. Sfinansowane zostały także bony towarowe na zakup wyprawek szkolnych. W weekendy prowadzone są natomiast zajęcia świetlicowe, w ramach których odbywają się m.in. zajęcia sportowe, artystyczne czy edukacyjne.

Planowane jest także rozszerzenie oferty zajęć językowych o kursy na terenie Warszawy, z których będą mogli korzystać cudzoziemcy mieszkający poza ośrodkami. Kursy orientacyjne dla dorosłych i dzieci zostaną dodatkowo rozbudowane o cykliczne zajęcia prowadzone w ośrodkach pobytowych, podczas których będzie można poznać najważniejsze elementy życia w Polsce.

Ponadto wsparcie materialne objęło zakup:

– 225 wózków dziecięcych;

– 225 bonów na artykuły niemowlęce (m.in. pieluchy, ubranka, kosmetyki, artykuły higieniczne);

– 2100 bonów na artykuły szkolne (m.in. przybory piśmiennicze, plecaki, stroje sportowe);

– 100 opakowań artykułów medyczno-higienicznych;

– sprzęt dla osób niepełnosprawnych: 10 kul i 10 wózków inwalidzkich;

– asortyment edukacyjno-rekreacyjny do ośrodków;

– asortyment do likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Czytaj więcej:

Procedura rozpatrywania wniosków uchodźczych

Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku

Punkt przedszkolny w ośrodku w Białej Podlaskiej