30 listopada 2015

Wolontariusze dla uchodźców

Celem projektu jest m.in. zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom szczególnej troski (tj. dzieciom, osobom starszym, chorym, kobietom, ofiarom przemocy domowej) ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy.

Planowane działania zakładają rekrutację 10 osób, które po przeszkoleniu w Krakowie będą odbywać dyżury w czterech ośrodkach dla uchodźców: w Dębaku pod Warszawą, Targówku w Warszawie, Grotnikach pod Łodzią i w Białej Podlaskiej. Wolontariusze będą mieli za zadanie ułatwiać mieszkającym w ośrodkach cudzoziemcom w procedurze uchodźczej dostęp do pomocy prawnej i zapewniać im wsparcie w załatwianiu najprostszych spraw administracyjnych.

Jak wynika z informacji podanych przez Fundację, pierwszy etap rekrutacji potrwa do 14 grudnia.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronach Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.