4 lipca 2018

Wizyta studyjna w USA

Delegacja Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła wizytę studyjną w Stanach Zjednoczonych. Celem wyjazdu było rozwijanie współpracy bilateralnej oraz poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania sprawami azylowo-migracyjnymi.

Polska delegacja odbyła liczne rozmowy na poziomie roboczym i eksperckim z przedstawicielami kilku amerykańskich instytucji m.in. Dyrekcji ds. Uchodźców, Azylu i Operacji Międzynarodowych (Refugee, Asylum and International Operations Directorate), Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji (Citizenship and Immigration Services), Urzędu do Spraw Usług Cyfrowych (US Digital Services), Laboratorium ds. Innowacji, Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji w Departamencie Stanu a także Kwatery Głównej Urzędu Celnego i Kontroli Granicznych oraz Biura Global Travel Bridge.

W ramach wizyty przedstawiciele UdSC wzięli udział w spotkaniach z ekspertami wspomnianych instytucji i zapoznali się z rozwiązaniami stosowanymi przez stronę amerykańską w zarządzaniu migracjami. W szczególności kwestiami związanymi ze sprawami uchodźczymi, procedurami granicznymi, wykorzystywaniem najnowszych technologii IT oraz technik biometrycznych w procesie identyfikacji osób ubiegających się o nadanie ochrony międzynarodowej. Omówiono również możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii w celu usprawniania działalności administracji i rozwijania usług rządowych. Strona amerykańska przedstawiła także swoje rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa oraz legalnej migracji, zwłaszcza pomocy imigrantom o wysokich kwalifikacjach w realizacji ich celów zawodowych i edukacyjnych w USA.

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych zorganizowano w ramach projektu „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.