6 września 2016

Wizyta studyjna UdSC w Szwajcarii

Przyjrzenie się pracy ośrodków dla cudzoziemców, wymiana doświadczeń oraz poznanie sposobu realizacji obowiązujących procedur uchodźczych – to główne cele wizyty w Szwajcarii pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wyjazd zorganizowano w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Polska delegacja gościła już w Szwajcarii w czerwcu 2015 roku. Wówczas pracownicy UdSC zdobyli wiedzę na temat szwajcarskiego systemu przyjmowania cudzoziemców oraz świadczeń związanych z opieką medyczną, zwłaszcza w ośrodkach recepcyjnych.

Podczas tegorocznej wizyty nacisk został położony na podejmowane działania służące ochronie epidemiologicznej w ramach badań medycznych, jakim poddawani są cudzoziemcy w Szwajcarii. Delegacja UdSC zapoznała się również z pracą ośrodków (zarówno recepcyjnych jak i pobytowych) oraz realizacją świadczeń udzielanych cudzoziemcom zakwaterowanym poza ośrodkami. Uczestnicy wizyty studyjnej zostali także zapoznani z praktyczną stroną realizacji obowiązujących w Szwajcarii procedur związanych z udzielaniem ochrony cudzoziemcom.

Obydwa wyjazdy zostały zorganizowane w ramach realizowanego w Polsce projektu budowy tzw. filtra epidemiologicznego, który jest współfinansowany przez Szwajcarię (więcej na temat inwestycji TUTAJ). Wizyty studyjne miały na celu poznanie szwajcarskich rozwiązań i ewentualne wykorzystanie najlepszych praktyk w Polsce.