18 października 2017

Wizyta studyjna UdSC w Norwegii

Głównym celem wyjazdu była wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie stosowania tzw. procedury dublińskiej, która wskazuje państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową. W trzydniowej wizycie wzięli udział eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców zajmujący się właśnie tego typu postępowaniami.

Podczas spotkań zaprezentowano m.in. strukturę norweskiego urzędu migracyjnego, statystyki, realizowane projekty oraz omówiono poszczególne etapy procedury uchodźczej. Pracownicy UdSC odwiedzili także wydział dubliński, gdzie przedstawili najważniejsze informacje dot. polskich uwarunkowań i postępowań. Wizytę zakończyła dyskusja na temat m.in. procedury potwierdzania wieku, małoletnich bez opieki, łączenia rodzin oraz weryfikacji dokumentów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. Dublin III ustanawia kryteria określania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową. W Polsce, zdecydowaną większość działań związanych ze stosowaniem procedury dublińskiej stanowią sprawy dotyczące przejęcia odpowiedzialności za wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na terytorium innego państwa członkowskiego UE (tzw. wniosek IN). Najwięcej wniosków IN dotyczy współpracy z Niemcami. Osoby, które ubiegały się o ochronę międzynarodową w Polsce składały także najczęściej kolejne wnioski we Francji, Austrii, Belgii oraz Szwecji.

W pierwszych III kwartałach tego roku do Polski zawrócono 1,2 tys. cudzoziemców, którzy wyjechali do krajów Europy Zachodniej (głównie Niemiec) przed rozpatrzeniem ich wniosków o ochronę międzynarodową. Byli to głównie obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej.

Wizyta studyjna w Norwegii została zorganizowana w ramach projektu „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.