14 listopada 2018

Wizyta studyjna w Finlandii

Celem wyjazdu było zapoznanie się z fińskim systemem pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową z uwzględnieniem edukacji dzieci. W wizycie wzięli udział przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz szkół, do których uczęszczają dzieci mieszkające w polskich ośrodkach dla cudzoziemców.

Polska delegacja uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Fińskiej Służby Migracyjnej, podczas których została zaznajomiona m.in. z jej strukturą i podstawowymi zadaniami oraz organizacją fińskiego systemu pomocy socjalnej. W kontekście zmian wprowadzonych po 2015 r., strona fińska omówiła także swoje plany kryzysowe na wypadek zwiększonego napływu cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ponadto uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z fińskim system pomocy socjalnej, organizacją zajęć aktywizujących mieszkańców ośrodków dla cudzoziemców i projektem OSAKA, którego zadaniem jest dopasowanie proponowanych działań do potrzeb i możliwości cudzoziemców. Przedstawione zostały także założenia fińskiego modelu edukacji w kontekście nauczania cudzoziemców.

Delegacja odwiedziła dwa ośrodki dla cudzoziemców – dla osób małoletnich bez opieki w Espoo oraz dla samotnych mężczyzn w Nihtisilta. Podczas wizyty w ośrodku w Espoo miało miejsce spotkanie z nauczycielką kursów przygotowawczych.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” realizowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Czytaj także:

Współpraca z Fińską Służbą Migracyjną

Pracownicy UdSC odbyli dwudniową wizytę studyjną w Fińskim Urzędzie Migracyjnym w Helsinkach

Procedura uchodźcza i edukacja dzieci