25 listopada 2016

Wizyta studyjna UdSC na Węgrzech

Poznanie węgierskich uregulowań i praktyk w zakresie procedur uchodźczych oraz wzajemna wymiana doświadczeń były głównymi celami wyjazdu polskiej delegacji na Węgry. W trzydniowej wizycie studyjnej wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także przedstawiciele: departamentów postępowań uchodźczych i pomocy socjalnej oraz Straży Granicznej.

W trakcie wizyty delegacja UdSC miała okazję odwiedzić ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców i ośrodek detencyjny (strzeżony) w Kiskunhalas na południu Węgier. Wizytowano także pobliskie węgiersko-serbskie przejście graniczne oraz strefę tranzytową w Röszke, w której cudzoziemcy składają wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej a następnie są kierowani do ośrodków pobytowych.

W Budapeszcie odbyły się natomiast spotkania z przedstawicielami węgierskiego urzędu migracyjnego. Dyskutowano na temat polskich rozwiązań dotyczących procedur uchodźczych oraz węgierskich doświadczeń związanych z masowym napływem cudzoziemców do tego kraju w 2015 r. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie w centrum zarządzania kryzysowego, gdzie omówiono jak wyglądały działania Węgier w najgorętszym dla tego kraju okresie kryzysu migracyjnego.