28 sierpnia 2017

Wizyta przedstawicieli UdSC w Grecji

Delegacja Urzędu do Spraw Cudzoziemców spotkała się z Ambasadorem RP w Atenach oraz przedstawicielami Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Celem wyjazdu były także rozmowy z ekspertami UdSC przebywającymi w Grecji na misjach wsparcia w związku z kryzysem migracyjnym.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Anną Barbarzak, Ambasadorem RP w Atenach, podczas którego omówiono aktualną sytuację migracyjną w Grecji i Europie. Następnie przedstawiciele UdSC rozmawiali z koordynatorami EASO na temat bieżącej pracy na rzecz wsparcia Grecji w związku z napływem cudzoziemców. Przedstawiciele EASO po raz kolejny bardzo wysoko ocenili pracę ekspertów UdSC biorących udział w misjach pomocowych.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z pracownikami Urzędu do Spraw Cudzoziemców aktualnie przebywającymi w Grecji. Tylko w tym roku na misje wsparcia koordynowane przez EASO zostało oddelegowanych 18 osób, a kolejne 5 wyjedzie na początku września. W 2016 r. podczas 62 misji pracownicy UdSC spędzili za granicą ponad 2000 dni roboczych.