14 października 2016

Wizyta przedstawicieli UdSC w Charkowie

Zapoznanie się z sytuacją osób wewnętrznie przesiedlanych było głównym celem wizyty na Ukrainie. Delegacja Urzędu do Spraw Cudzoziemców spotkała się również z Konsulem RP w Charkowie oraz odwiedziła ośrodek dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Romaszce.

Ośrodek w Romaszce udziela schronienia osobom, które musiały wyjechać z terenów wschodniej Ukrainy objętych działaniami zbrojnymi. Aktualnie przebywa w nim ok. 150 osób, które opuściły obszar Donbasu. Ośrodek działa m.in. dzięki wsparciu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które współfinansowało remont placówki.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaangażowany był także w pomoc obywatelom Ukrainy polskiego pochodzenia, którzy zostali ewakuowani do Polski z Donbasu i Mariupola. UdSC wspierał działania Caritas przy zakwaterowaniu ewakuowanych w ośrodku w Rybakach.

Osoby wewnętrznie przesiedlone, ang. Internally Displaced Persons (IDP’s), to osoby, które musiały opuścić miejsca zamieszkania i udać się w inny obszar na terytorium swojego kraju. Potocznie nazywani są uchodźcami wewnętrznymi. Na Ukrainie jest ponad 1 mln IDP’s np. z okolic Doniecka i Ługańska.