21 lutego 2019

Wizyta niemieckiej delegacji w UdSC

Dwudniową wizytę w Polsce odbyła Andrea Schumacher, Wiceprezydent Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) wraz ze współpracownikami. Celem spotkania było dalsze zacieśnianie współpracy między urzędami, wymiana doświadczeń i przedstawienie nowego oficera łącznikowego.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Arkadiuszem Szymańskim, Dyrektorem Generalnym UdSC oraz przedstawienia podstawowych informacji o urzędzie i sytuacji migracyjnej w Polsce. Następnie omówiono system pomocy socjalnej dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Delegacja niemiecka odwiedziła także siedzibę UdSC przy ul. Taborowej gdzie zaprezentowano Punkt Obsługi Cudzoziemca oraz bibliotekę Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia. Ponadto, przedstawiciele Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców odbyli spotkania w Agencji Frontex oraz ambasadzie Niemiec.

Współdziałanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców zostało zapoczątkowane podpisaniem Porozumienia o współpracy w 2012 r. Koordynacja działań jest szczególnie istotna w zakresie postępowań dublińskich, gdyż wielu cudzoziemców składających w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową udaje się następnie do Niemiec. W celu zapewnienia dobrej współpracy przy UdSC pracuje niemiecki oficer łącznikowy.

Niemiecki Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) jest centralnym urzędem odpowiedzialnym za przeprowadzanie procedur uchodźczych. Instytucja działa pod zwierzchnictwem niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Czytaj także:

Współpraca z niemieckim urzędem migracyjnym