9 lipca 2015

Wizyta Teresy Piotrowskiej w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku

Minister Teresa Piotrowska oraz Rafał Rogala Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców odwiedzili dzisiaj (9 lipca) ośrodek dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zadania realizowane przez ośrodek.

Ośrodek w Dębaku pełni funkcję ośrodka recepcyjno-pobytowego dla cudzoziemców. Trafiają do niego cudzoziemcy, którzy rozpoczynają ponowną procedurę o nadanie statusu uchodźcy. Aktualnie zakwaterowanych jest w nim 56 cudzoziemców. Pod koniec 2014 roku jeden z budynków ośrodka został gruntownie zmodernizowany, a od lipca bieżącego roku trwają przygotowania do remontu drugiego budynku na łączną kwotę około 1, 4 mln zł.

W ośrodku realizowany jest także obowiązek szkolny. Dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej. Na koniec roku szkolnego obowiązkowym nauczaniem objętych było 14 dzieci. Ponadto na terenie obiektu działa szkoła, w której dzieci przygotowują do rozpoczęcia nauki w placówce oświatowej. Do końca czerwca najmłodsze z nich miały zapewnioną opiekę przedszkolanki.

Ośrodek w Podkowie Leśnej – Dębaku współpracuje z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, UNHCR, Refugee.pl oraz Fundacją Dzieci Niczyje.