11 lutego 2015

Wizyta delegacji ze Szwajcarii

W dniu 4 lutego Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przyjął delegację ze Szwajcarii, której przewodniczył Mario Gattiker, Szef szwajcarskiego urzędu migracyjnego (State Secreatariat for Migration).

Było to pierwsze dwustronne spotkanie po podpisaniu przez oba Urzędy porozumienia o współpracy 9 października 2014 roku. W trakcie wizyty delegacji omówiono kwestie dotyczące polityki migracyjnej obu krajów, postępowań uchodźczych, bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, działań na wypadek masowego napływu uchodźców oraz bieżącej współpracy polsko-szwajcarskiej i współpracy w ramach GDISC.