7 czerwca 2019

Wizyta delegacji z Węgier

Na zaproszenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców kurtuazyjną wizytę w Polsce odbyła delegacja węgierska, której przewodniczyła Attlia Kiss, Zastępca Dyrektora Generalnego Urzędu ds. Imigracji i Azylu. Celem pobytu było przedstawienie polskich procedur granicznych oraz uchodźczych.

Delegacja z Węgier odwiedziła przejścia graniczne w Terespolu i Białowieży, gdzie o swojej pracy opowiedzieli funkcjonariusze Straży Granicznej. Zaprezentowano również recepcyjny ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej oraz budynek filtra epidemiologicznego.

W trakcie spotkań pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców omówili aktualne statystyki z zakresu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Dyskutowano także o polskich rozwiązaniach dotyczących systemu recepcyjnego i pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom w trakcie rozpatrywania wniosków uchodźczych.

Współpraca z Węgrami w zakresie zarządzania migracjami odbywa się zarówno na poziomie bilateralnym – w 2016 r. delegacja UdSC odbyła wizytę studyjną na Węgrzech, jak i multilateralnym – w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Czytaj także:

Wizyta studyjna UdSC na Węgrzech

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych Grupy V4

Delegacja z Mołdawii – spotkanie