22 marca 2018

Wizyta delegacji UdSC we Włoszech

Spotkania z przedstawicielami Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz ekspertami UdSC przebywającymi na misji wsparcia we Włoszech były głównymi punktami wyjazdu polskiej delegacji. W wizycie wziął udział Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz dyrektorzy Departamentów Pomocy Socjalnej i Postępowań Uchodźczych.

Podczas spotkania z przedstawicielami i koordynatorami EASO we Włoszech rozmawiano m.in. o sytuacji migracyjnej w kraju oraz realizacji planu pomocy dla Włoch. W tym kontekście dyskutowano o roli ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oddelegowanych do wsparcia zespołów EASO, warunkach ich pracy oraz bieżących i przyszłych potrzebach.

Drugiego dnia wizyty delegacja UdSC spotkała się z pracownikami urzędu oddelegowanymi obecnie do pracy w ramach wsparcia włoskiego Wydziału Postępowań Dublińskich w Rzymie. Rozmawiano m.in. o aktualnych obowiązkach, warunkach i organizacji pracy oraz funkcjonowaniu rozporządzenia Dublin III.

Eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców są cały czas zaangażowani w misje wsparcia EASO. W latach 2016 – 2017 pracownicy UdSC spędzili łącznie ok. 3,5 tys. dni roboczych za granicą.