6 grudnia 2016

Wizyta delegacji szwajcarskiej w Polsce

Konferencja na temat ochrony epidemiologicznej, spotkania w Terespolu, Białej Podlaskiej i Łukowie – to główne punkty wizyty delegacji szwajcarskiej w Polsce. Wyjazd studyjny został zorganizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Trzydniowa wizyta w Polsce rozpoczęła się w Warszawie od konferencji podsumowującej projekt budowy filtra epidemiologicznego na terenie ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Podczas pobytu w stolicy goście ze Szwajcarii odwiedzili także punkt obsługi cudzoziemców przy ul. Taborowej (prowadzony przez UdSC), gdzie poznali również główne trendy migracyjne w Polsce. Ostatnim punktem pierwszego dnia pobytu były odwiedziny w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania na przejściu granicznym w Terespolu, gdzie cudzoziemcy składają najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Następnie szwajcarska delegacja udała się do Białej Podlaskiej w celu wizytacji recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców oraz nowopowstałego budynku filtra epidemiologicznego (zbudowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy). Ostatniego dnia wyjazdu zorganizowano natomiast spotkanie w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie.

Podczas całej wizyty studyjnej delegacja ze Szwajcarii miała okazję kompleksowo zapoznać się z funkcjonowaniem polskich procedur uchodźczych. Istotnymi punktami pobytu było również zaprezentowanie systemu pomocy socjalnej oferowanej cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony.

Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli dwie podobne wizyty w Szwajcarii w 2015 i 2016 roku.