22 listopada 2019

Wiedeńska Konferencja Migracyjna

W Wiedniu odbyła się doroczna konferencja Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Center for Migration Policy Development – ICMPD). W wydarzeniu wziął udział Jarosław Szajner, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Głównym celem konferencji była dyskusja na temat pragmatycznych, konstruktywnych i zorientowanych na przyszłość zaleceń dotyczących kolejnych pięciu lat kształtowania polityki migracyjnej w Europie. Przedstawiono także raport zawierający rekomendacje dla Unii Europejskiej w tym obszarze.

W spotkaniu wzięło udział 500 zaproszonych gości w tym wielu kluczowych decydentów i ekspertów zaangażowanych w kwestie migracyjne. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. na temat celów i priorytetów Europy w zakresie migracji czy zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej UE w tym tworzenia trwałych partnerstw z krajami sąsiadującymi i leżącymi wzdłuż szlaków migracyjnych.

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Center for Migration Policy Development – ICMPD) z siedzibą w Wiedniu powstało w 1993 r. z inicjatywy Austrii i Szwajcarii. Celem działalności jest zgodna z agendą państw europejskich promocja innowacyjnych, kompleksowych i zrównoważonych polityk migracyjnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy państwowymi służbami migracyjnymi, również poprzez udział w projektach na rzecz krajów trzecich.

Do ICMPD należy 17 państw: Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia Pn., Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja i Węgry.

Czytaj także:

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów krajowych

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie