20 maja 2016

Warsztaty komunikacyjne GDISC

Głównym celem spotkania było podzielenie się przykładami najlepszych praktyk komunikacyjnych skierowanych głównie do cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej. Warsztaty pozwoliły również podzielić się doświadczeniem i pomysłami w zakresie procesów azylowych oraz poszerzyć wiedzę na ten temat. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele krajów unijnych oraz Turcji, Szwajcarii, Kosowa, Islandii i Norwegii.

W zeszłym roku do Europy przybyło ponad milion migrantów poszukujących ochrony międzynarodowej. Z uwagi na ten fakt, kwestia komunikacji stała się istotną sprawą nie tylko dla pracowników ośrodków dla cudzoziemców lub służb migracyjnych poszczególnych krajów europejskich, ale również organów ochrony porządku publicznego, pracowników socjalnych oraz wielu innych osób zaangażowanych w pracę związane z rejestracją, przyjmowaniem i pomocą świadczoną cudzoziemcom.

Komunikacja i interakcja z cudzoziemcami szukającymi schronienia w krajach Europy przybiera różne postacie. Niejednokrotnie w celu rozpowszechniania wiarygodnych i sprawdzonych informacji (również prawnych), które mają trafić do odbiorców w niezakłóconej formie, są angażowane wszystkie dostępne kanały informacyjne – te tradycyjne (prasa, telewizja, radio) i te nowoczesne (Internet).

Warsztaty zostały zorganizowane w celu zintensyfikowania wspólnych działań na płaszczyźnie komunikacyjnej oraz zminimalizowania negatywnych zjawisk związanych z pustką informacyjną w kwestiach azylowych. Organizatorem dwudniowego spotkania było GDISC (General Directors’ Immigration Services Conference) przy wsparciu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

GDISC jest nieformalną siecią wspierającą współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 28 państw członkowskich UE, trzech krajów kandydujących (Islandia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja), potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz dwóch państw strefy Schengen – Norwegii i Szwajcarii. Więcej szczegółów o GDISC można znaleźć na stronie www.gdisc.org.