19 listopada 2018

W UdSC powstanie Migracyjne Centrum Analityczne

Głównym celem projektu jest dalsze udoskonalanie zarządzania procesami migracyjnymi poprzez m.in. przygotowywanie analiz i raportów, spotkania eksperckie czy wymianę informacji i danych. Migracyjne Centrum Analityczne (MCA) powstanie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców ale będzie otwarte na współpracę z innymi instytucjami także zagranicznymi. Centrum jest realizowane w ramach wspólnego projektu państw Grupy Wyszehradzkiej, którego celem jest stworzenie mechanizmu reagowania kryzysowego. Założenia projektu MCA przedstawiono podczas konferencji z udziałem m.in. Renaty Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rafała Rogali, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja migracyjna w Europie i na świecie zwiększa zapotrzebowanie na profesjonalne, kompleksowe i szybko dostępne analizy opisujące te zjawiska. Odpowiedzią na te potrzeby ma być Migracyjne Centrum Analityczne, którego raporty mają mieć charakter horyzontalny, uwzględniający dane różnych instytucji, ośrodków badawczych, a także państw Grupy Wyszehradzkiej. Analizy te mają być źródłem dokładnych i rzetelnych informacji, na podstawie których będzie można oprzeć strategiczne decyzje w zakresie zarządzania migracjami.

Współpraca w ramach Migracyjnego Centrum Analitycznego umożliwi szybki dostęp do danych, a także do komentarza eksperta z danej dziedziny. Na zlecenie centrum realizowane będą profesjonalne analizy tematyczne wykonywane przez ośrodki naukowo-badawcze. Zaplanowane działania umożliwią wdrożenie najlepszych praktyk stosowanych na podobnych forach, ułatwią rozwiązywanie ewentualnych problemów, a także będą stanowić wsparcie dla instytucji w innych krajach w zakresie ich bieżących wyzwań.

Jednym z istotnych elementów projektu będzie organizacja debat i warsztatów eksperckich. Regularne konferencje będą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na bieżące tematy związane z cudzoziemcami. Spotkania umożliwią zbudowanie trwałych kontaktów między instytucjami, co będzie podstawą dalszej współpracy w ramach projektu. Centrum będzie także miejscem szkoleń z zakresu analiz migracyjnych.

Inicjatywa zakłada również przygotowanie zsynchronizowanego modelu wymiany danych, umożliwiającego ich gromadzenie, przesyłanie i analizowanie. Opracowane zostaną najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania informacji i zasobów strategicznych. Związana z tym będzie rozbudowa systemów informatycznych.

Koncepcję Migracyjnego Centrum Analitycznego przedstawiono podczas konferencji podsumowującej etap przygotowawczy projektu. W trakcie spotkania odbyła się także debata na temat roli centrów analitycznych w zarządzaniu migracjami oraz prezentacja Jean-Christophe Dumonta z OECD o społeczno-gospodarczych aspektach migracji w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Wykład na temat wyzwań statystycznych i analitycznych w kontekście migracji wygłosił natomiast prof. Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Migracyjne Centrum Analityczne jest jednym z elementów Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego utworzonego przez ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Ma on na celu stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących powiązań między instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za migrację. Jednym z zadań zatwierdzonych w czerwcu 2017 r. było opracowanie i wdrożenie analitycznego modelu wymiany informacji oraz utworzenie w Polsce Migracyjnego Centrum Analitycznego. Trzon projektu stanowić będzie stały zespół ekspertów, a siedzibą centrum będzie Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Czytaj także:

Grupa V4: spotkanie szefów urzędów migracyjnych

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych V4 i Szwajcarii