25 października 2017

„W trosce o tożsamość kulturową Europy”

Podczas konferencji dyskutowano głównie o skutecznych formach solidarności z uchodźcami oraz dotychczasowej pomocy udzielanej ofiarom konfliktów na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu wzięli udział m.in. szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, ks. prof. Waldemar Cisło oraz przedstawiciele MSWiA, UdSC, Kościoła, organizacji pomocowych oraz uczelni wyższych.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu o. prof. Khalila Samira pt. „Islam a Chrześcijaństwo”. O wojnie na Bliskim Wschodzie opowiedział natomiast bp Kryillos Samaan z Asjut w Egipcie, a ks. prof. Waldemar Cisło wygłosił wykład o solidarności z uchodźcami oraz pracy wykonywanej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie m.in. w Syrii. Podczas debaty kończącej konferencję, minister Beata Kempa podsumowała dotychczasowe działania pomocowe rządu oraz podkreśliła konieczność dalszej pracy na rzecz ofiar konfliktów na Bliskim Wschodzie.

Konferencja „W trosce o tożsamość kulturową Europy” została zorganizowana w warszawskiej Galerii Porczyńskich przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest organizacją charytatywną założoną w 1947 roku przez norbertanina o. Werenfrieda van Straatena. Stowarzyszenie niesie pomoc dla uchodźców i prześladowanych chrześcijan zapewniając pomoc materialną oraz duszpasterską. Dzięki pomocy 700 tys. darczyńców i wolontariuszy, w ciągu każdego roku realizuje ponad 7000 projektów o łącznej sumie 80 mln euro.