Ułatwienia dostępu

DOJAZD DO URZĘDU:

Budynek Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w którym znajduje się punkt obsługi cudzoziemców, znajduje się w Warszawie przy ul. Taborowej 33. Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek Kłobucka, autobus linii nr 165.

MOŻLIWOŚCI KONTAKTU

Urząd do Spraw Cudzoziemców czynny jest:
8:15 – 16:15, poniedziałek – piątek

Uwaga! W związku z sytuacją pandemiczną godziny mogą być zmienione – szczegóły w zakładce aktualności.

Biuro Podawcze (okienko nr 2):

8:15-16:15, poniedziałek – piątek

W tych godzinach, przyjmujemy skargi i wnioski. Pisma trafiają bezpośrednio do kancelarii ogólnej Urzędu, która przekazuje je do merytorycznych komórek Urzędu, zgodnie z właściwością. Przy Biurze Podawczym znajduje się informacja  o godzinach przyjęć interesantów, napisana w czterech językach (polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim).

Odział Straży Granicznej:

7:30 – 15:30, poniedziałek – piątek

Przyjęcia interesantów odbywają się:
8:15-14:30, poniedziałek – piątek

DOSTĘPNOŚĆ I OZNAKOWANIE BUDYNKU

Z przodu budynku widać nazwę Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wejście główne do Urzędu znajduje się z prawej strony z boku budynku. Po prawej stronie drzwi, na budynku widoczna jest tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Urzędu. Po lewej stronie wejścia do Urzędu znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie, natomiast przy drzwiach zawsze obecny jest pracownik ochrony, który  pomoże w otwarciu drzwi. Wejście na salę obsługi interesantów/ cudzoziemców oddzielone jest bramką do wykrywania metalu oraz urządzeniem do prześwietlania bagażu. Dodatkowo po prawej stronie od wejścia znajduje się bramka o szerokości umożliwiającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Za bramką do wykrywania metalu znajduje się pomieszczenie pracowników ochrony. Po prawej stronie od wejścia znajduje się sala obsługi interesantów z pięcioma stanowiskami obsługi, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze jest także umiejscowiona toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Urząd do Spraw Cudzoziemców spełnia standardy miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie się.

Strefę do obsługi cudzoziemców stanowi:

• sala recepcyjna z 5 okienkami recepcyjnymi,
• 1 pokój dla matki z dzieckiem.

W sali recepcyjnej wydzielone zostały:

• 4 stanowiska obsługiwane przez pracowników Urzędu (okienko nr 1 – Departament Pomocy Socjalnej, okienko nr 2 – Biuro Podawcze Urzędu,  okienko nr 3 – Departament Postępowań Uchodźczych, okienko nr 4 – Wydział Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców),
• 1 stanowisko (okienko nr 5) obsługiwane przez pracownika Straży Granicznej,
• 3 pulpity, blat w formie stolika oraz kącik dla dzieci wyposażony w stolik i 4 krzesełka dziecięce, przybory do pisania, papier, kredki.
Na tym samym piętrze jest także umiejscowiona toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać z pomocy osoby trzeciej lub psa asystującego.

Osoby z problemami słuchu

Zapewniamy pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w Urzędzie. Osoba zainteresowana powinna złożyć do Urzędu wniosek, co najmniej na 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku proszę zaproponować termin spotkania, oraz opisać temat sprawy.
Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób z niepełnosprawnością wzroku, możemy przygotować dokumenty wydrukowane drukiem powiększonym.