Usprawnienie postępowań prowadzonych w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Polski poprzez modernizację systemu teleinformatycznego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (FGZ-09-3421)

Cel projektu:  usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez uprawnionych użytkowników systemu teleinformatycznego w sprawach wjazdu, przejazdu, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z tego terytorium cudzoziemców. Modernizacja systemu pozwoli na skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych związanych z przepływem obywateli państw trzecich poprzez zaimplementowanie rozwiązań teleinformatycznych mających na celu wspomaganie procedur administracyjnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące podprojekty:

– Dostawa i instalacja sprzętu bazodanowego oraz modernizacja węzłów transmisji danych obsługujących System Pobyt v.2;
– Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie nowej aplikacji Systemu Pobyt v.2;
– Dostawa i uruchomienie UPS-ów redundantnych wraz z agregatem zabezpieczających pracę użytkowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (obiekt “Taborowa”);
– Zakup i dostawa około 100 sztuk stacji roboczych;
– Dostawa i instalacja dodatkowego sprzętu teleinformatycznego;
– Zakup usług doradczych oraz wsparcia merytorycznego i technicznego;
 – Rozbudowa centrum zapasowego dla potrzeb Systemu Pobyt v.2;
 – Budowa redundantnego połączenia światłowodowego;
 – Budowa centrum bezpieczeństwa, autoryzacji i łączności dla potrzeb Systemu Pobyt v.2.