Przygotowanie, wdrożenie oraz uruchomienie w Polsce 2 Fazy mechanizmu komunikacyjnego VIS Mail  

Projekt dotyczy budowy narzędzia komunikacyjnego VIS Mail 2 Faza. Narzędzie zastąpi obecnie działający system VISION – sieć konsultacji Schengen. Podstawą wdrożenia narzędzia VIS Mail jest zawarta w Rozporządzeniu w sprawie VIS. Projekt zakłada budowę Krajowego Systemu Konsultacyjnego przeznaczonego do obsługi komunikatów przewidzianych w 2 fazie VIS Mail służących do prowadzenia konsultacji, konsultacji na zasadzie reprezentacji oraz powiadamiania o wydanych wizach i o wydanych wizach o ograniczonej ważności terytorialnej. KSK służył będzie również do obsługi konsultacji krajowych oraz do wykonywania zadań tzw. organu ShortList. Przewiduje się również opracowanie i zaimplementowanie w Krajowym Systemie Konsultacyjnym protokołu komunikacyjnego, który będzie służył do wymiany danych z systemami centralnymi użytkowników instytucjonalnych.  Dodatkowo będzie przygotowane rozwiązanie pozwalające na obsługę konsultacji wizowych bezpośrednio w KSK w przypadku niedostępności systemów centralnych użytkowników instytucjonalnych. W powyższym celu zostanie udostępniony interfejs webowy (WWW). Wdrożenie VIS Mail 2 Faza jest obowiązkowe dla państw członkowskich strefy Schengen. Zgodnie z harmonogramem projekt ma się zakończył się  30 czerwca 2014 r., natomiast uruchomienie KSK uzależnione jest od harmonogramu wdrożenia systemu VIS w regionach na całym świecie zdefiniowanych przez Komisję Europejską. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– Budowa Krajowego Systemu Konsultacyjnego wraz z niezbędnymi szkoleniami, obejmująca:
etap 1 – analiza i project,
etap 2  – implementacja i przeglądy;
– Zakup, dostawa oraz instalacja platformy sprzętowej na potrzeby Krajowego Systemu Konsultacyjnego (w tym zakup licencji na oprogramowanie systemowe);
– Dostawa zestawów komputerowych i sprzętu sieciowego na potrzeby UdSC w ramach prjektu tj. do obsługi Krajowego Systemu Konsultacyjnego.