Wsparcie logistyczne w zakresie udzielania pomocy socjalnej (zakup środków transportu) 3/4-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

  • Zakup dwóch 15-osobowych pojazdów był podstawowym działaniem w projekcie. Nowe auta są wykorzystywane do realizacji ustawowych zadań, takich jak zapewnienie cudzoziemcom przewozu m.in. z ośrodków recepcyjnych do pobytowych; z ośrodków do placówek o charakterze medycznym (ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności); z ośrodków do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców w związku z postępowaniami o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz w celu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez instytucje współpracujące z Urzędem.Modernizacja taboru zwiększyła dostępność elementów pomocy dla cudzoziemców o szczególnych potrzebach – np. samotnych rodziców, osób o ograniczonej mobilności, a także osób niepełnosprawnych – dzięki wyposażeniu aut w rampę oraz możliwość kotwiczenia jednego wózka inwalidzkiego, auta zostały przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.Nowo zakupione pojazdy służą do realizacji zadań wykonywanych w ośrodkach recepcyjnych, głównie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku – Podkowie Leśnej.

Założenia projektu

  • Projekt miał na celu ulepszenie systemu przyjmowania cudzoziemców i zapewniania pomocy socjalnej oraz ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, na czas trwania procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zakup nowych aut umożliwił także modernizację taboru samochodowego pozostającego w dyspozycji Urzędu.

Pozostałe informacje

  • Czas realizacji: 1 października 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.
    Całkowity budżet projektu: 650 000 PLN
    Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 487 500 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”