Wyposażenie trzech ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców w place zabaw i boiska (2/2/2008/EFU).

Cel projektu:
Rozbudowa 3 placów zabaw w ośrodkach w Lininie, Czerwonym Borze i Dębaku; utworzenie 1 nowego placu zabaw w Czerwonym Borze – Komponent I.
Remont dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych: boiska do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę w Ośrodku w Lininie – Komponent II.
Remont boiska sportowego wraz z ogrodzeniem w ośrodku w Czerwonym Borze – Komponent III.