Wsparcie materialne dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Zakup wyprawek szkolnych, sportowych oraz dla niemowląt (2/11/2011/EFU).

Cel projektu:

W ramach projektu zrealizowano działania:
I- Zakup ok. 900 wyprawek dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoły zawodowe), na każdą wyprawkę składa się plecak (dostosowany do wieku dziecka oraz jego płci) oraz piórnik z podstawowym wyposażeniem.
II- Zakup ok. 900 bonów towarowych o wartości do 140 zł, na zakup odzieży oraz obuwia sportowego dla najmłodszych podopiecznych Urzędu.
III- Zakup ok. 200 wyprawek niemowlęcych (artykuły higieniczne oraz odzież)oraz zakup ok. 60 wózków dla niemowląt.

Dodatkowo w ramach oszczędności powstałych w projekcie zakupiono 40 szt. wózków oraz pieluch dziecięcych.
W ramach powyższych zadań objęto działaniami wszystkie funkcjonujące w okresie realizacji projektu ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, a także dzieci cudzoziemców, którzy korzystają ze świadczeń realizowanych poza ośrodkiem.