Wsparcie edukacyjne dla dzieci ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

W ramach projektu zakupiono pakiety edukacyjne dla dzieci, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP. Pakiety zawierały akcesoria edukacyjne, gry, zabawki itp. dla dzieci w różnymi wieku. Dodatkowo zorganizowano wycieczki edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy. Uczestnicy otrzymali także pakiety higieniczne.